Oprindelige deklarationer af 15-12-1960

Kopi af pkt. 9 fra Ordinær
Generalforsamling 25-10-1971

Retningslinier for om- og tilbygning

Link til Web-side hvor man måske kan finde alt om en ejendom. Siden er under konstruktion hos Kommunen. Derfor er der måske ikke noget på din ejendom endnu.

Mange af husene i Kystparken er løbende moderniseret med tilbygninger og lignende. Andre huse står som de blev bygget i 60'erne og 70'erne.

Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne høre om din om- og tilbygning.

Hvis man vil lave en ombygning SKAL deklarationerne overholdes. Dvs. at man f.eks. ikke må bygge i 2 etager!

Kommunen kan give dispensation for bebyggelses % (bebygget areal i forhold til grundens størrelse).
Er der ting i byggeriet som er udenfor vedtægterne men som der med rimelighed kan dispenseres for, er det altid en god ide at lave sin egen nabohøring inden man indsender sit projekt til godkendelse hos Kommunen. Kommunen vil lave en nabohøring, så du kan spare tid og penge ved på forhånd at have dine naboers accept af byggeprojektet inden du indsender det til Kommunen.

Ønsker man at omkonstruere husets tagkonstruktion for at kunne pålægge teglsten, så vær opmærksom på at glaserede tegn kan være til stor gene for dine naboer pga. solens refleksioner på taget. Du kan i værste tilfælde blive pålagt at udskifte taget!

Lav ALTID en aftale med håndværkerne om hvem som skal dække evt. skader på veje og fortov i forbindelse med byggeri. Kystparken vil sende regningen for udbedring af skader på vej og fortov videre til dig. Du må så få dækket dine udgifter af din håndværker. Udlæg evt. altid køreplader.

Kystparkens Ejerlav ,Egå
aaaaaaaaaaaaiii